Ormancılık ve Orman Ürünleri

 Ülkemiz 78 milyon hektarlık alanıyla, ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu zenginlik içerisinde ormanlar da tür ve kompozisyon olarak önemli bir yer tutmaktadır. 2015 yılı itibarıyla Orman Genel Müdürlüğünün yaptığı tespitlere göre  ormanlık Alan 22.342.935 ha ile , ülke alanının %28,6’sını kaplamaktadırMuğla bölgemiz ise 831.319 ha’ lık ormanlık alanla ülkemizde önemli bir yer tutmaktadır. Muğla İli özellikle de Kavaklıdere ilçesi orman kaynakları açısından Türkiye’nin zengin yöreleri arasında olup ormancılık ve orman ürünleri faaliyetleri yoğundur.
 

 
              Ağaç, ağaçlandırma, orman, orman işletmeciliği, orman ürünleri, fidanlık tekniği, orman ekosistemleri, anakaya ve toprak özellikleri, yaban hayatı, orman bakımı ve koruma, orman ürünlerinin tanıtılması, üretilmesi ve pazarlanması, tıbbi ve aromatik bitkiler, masif ve levha şeklindeki odun ürünleri, kereste ve türevleri, ağaç malzemenin tanıtılması ve yenilebilir kaynaklardan enerji üretimi konularında eğitim alacak olan  “Ormancılık ve Orman Ürünleri” Programı, mezunları Ülkemizin ve  bölgemizin ihtiyaç duyduğu  insan gücü niteliğindedir.
 

 
              Ormancılık ve Orman ürünleri programı mezunları, Orman ve Su işleri Bakanlığı’na bağlı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü) merkez ve taşra teşkilatları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlarda teknik ve idari görevler yaparlar. Özel sektörde de, özel ormancılık bürolarında, peyzaj firmalarında, özel fidanlıklarında ve ormancılık ile ilgili iş ve işlemler yapan diğer özel kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.
 
         
    Meslek liselerinin Ahşap Teknolojisi, Ağaç İşleri, Ahşap Yat İnşaatı, Döşemecilik, Mobilya ve Dekorasyon, Müzik Aletleri Yapımı, Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi ve Ziraat bölümlerinden mezun olanlar, diğer liselerden mezun olanlar Yükseköğretim Kurumları Sınavından (TYT) yeterli puan aldıkları taktirde yerleştirilirler.
 
         
   Bu Programdan mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.
 
>