İş Sağlığı ve İş Güvenliği Programı
           Dünyadaki ve ülkemizdeki Endüstriyel üretimin hızla artmasıyla birlikte sanayileşmeye, teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle çalışanların sağlığına verilen önem ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması da önem kazanmıştır. Ülke olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir iş gücü arzı oluşturmak, çalışanların yaşam kalitelerini yükseltmek, işletmelerimizin verimliliğini artırmak ve üretim kalitemizi geliştirmek için iş güvenliğini artıracak adımların en başında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi gelmektedir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin ( İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi vb. ) istihdamı zorunlu hale getirilmiş ve bu da programın mezunlarına olan talebi arttırmıştır.
          İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, açılmasıyla ile Bölgemiz işletmelerinin de ihtiyacı olan işyerlerindeki sağlık risklerinin azaltılması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, personelin iş ve meslek hastalıkları konusunda bilinçlendirilerek iş kazalarının önlenmesini sağlayacak nitelikli insan gücü yetiştirilmesini sağlayacaktır. Mezun olan öğrencilerimiz “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” unvan ı alacaklardır.
          Bu programa öğrenci alımı için gerekli olan şartlar, lise ve dengi okul mezunu olmak, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına girmek ve 2 yıllık Meslek Yüksek Okulunun “İş Sağlığı ve Güvenliği” programını tercih ederek yeterli puanı almak gerekmektedir.
        “İş Sağlığı ve Güvenliği” önlisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde; İşletme, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.
Bağlantılar
Yukarı Çık