İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Tanıtım
 
Program, çalışma alanında üst düzey yönetici ile işçi ve teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda genel bilgilere sahip İş Sağlığı ve Güvenliği teknikeri unvanında ara eleman yetiştirmektir. Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmaktadır. Avrupa Birliği uyum yasalarına göre en az 50 işçi çalıştıran işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının bulundurulması zorunluluğu doğduğundan geleceğin en parlak mesleklerinden biri olarak görülmektedir.
Programın Amacı
 
Endüstriyel, Kamu ve diğer tüm kuruluşların ihtiyacı olan İş Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun mühendislik düzeyinde olan işletmelerde, mühendisliğin bir alt kademesinde, mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunun üstlenebilecek yetenekte "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerinde Olması Gereken Özellikler 

• Genel ve sayısal yeteneğe sahip,
• Fen bilimleri ile ilgili,
• Ayrıntıları algılayabilen,
• Yoğun stres altında çalışabilen,
• Çabuk ve doğru karar verebilen,
• Tertipli ve düzenli çalışabilen, tedbirli,
• Yönergeleri izleyebilen,
• Sorumluluk sahibi kişiler olması gerekmektedir.

 Kariyer Olanakları

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, özel sektörde “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak görev alabilmektedir. Mezunlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan “İş Güvenliği Uzmanlığı” sınavında başarılı olmaları halinde, “C Belgesi” sahibi olabilmektedir. 20.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programından Dikey Geçiş Sınavı ile Lisans Programına Geçilebiliyor

Mezunlar ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedir.

Dikey Geçiş Olanakları
 
Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile
     -Acil Yardım ve Afet Yönetimi

-İşletme
-İşletme Yönetimi
-İş Sağlığı ve Güvenliği
-Sağlık Yönetimi
-Sosyal Hizmet

bölümüne devam edebilirler. 

Başvuru Şartları
 
Lise Diploması, Merkezi olarak yapılan TYT sınavı ile yerleştirme.
 
>