Avcılık ve Yaban Hayatı Programı

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Tanım
 
Av hayvanlarının neslinin devam ettirilebilmesi ancak bilinçli bir avcılık programı ile sağlanabilir. Avcıların yeterli eğitimleri alması ve avlanmanın kurallara uygun olarak yapılması ile süreklilik sağlanabilir. Avlanma alanları, av hayvanlarının yaşam ortamları, avlanma süreleri ve zamanları, avlanma izinleri, av hayvanlarının neslini tehdit eden etmenler, doğal ortamda karşılaşılacak zor durumlar gibi avcılığın temelini oluşturan bilgiler eğitim ile sağlanabilir.
 
Programın Amacı
Yaban hayvanlarının neslinin devamlılığının sağlanması, doğayı seven, kamu ve özel kuruluşlarda bu alandaki ihtiyaçları karşılayabilecek analitik düşünme yeteneğine sahip, girişimci, bilgi ve beceriye sahip, problem çözebilen meslek elemanları yetiştirmektir.
 
Gereken Nitelikler
 
• Genel ve sayısal yeteneğe sahip,
• Ayrıntıları algılayabilen,
• Doğayı seven,
• Çabuk ve doğru karar verebilen,
• Tertipli ve düzenli çalışabilen, tedbirli,
• Yönergeleri izleyebilen,
• Sorumluluk sahibi kişiler olması gerekmektedir.
 

Dikey Geçiş Olanakları
Mezun olan öğrenciler Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği yada Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümlerine dikey geçiş sınavı (DGS) ile geçiş yapabilirler.
 


>